Reklamlar

14 Ekim 2012 Pazar

ŞİRKET ARAÇLARININ VEKALETLE ARAÇ MUAYENE ÖRNEĞİ

ŞİRKET ARAÇLARININ VEKALETLE TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE YAPTIRILMASI İÇİN YAZI ÖRNEĞİ


Yazı Örneği
[Şirket Antetli Kağıdı]
.. / .. /....
Sayın Yetkili,
Mülkiyeti şirketimize ait olan aşağıda plakaları veya şasi numaraları belirtilen ........... adet aracın muayenesini yaptırmaya tam yetkili ve mezun olmak üzere, şirketimiz çalışanlarından ................................... T.C. kimlik nolu ..........[Ad – Soyad ].............., şirketimizce vekil tayin edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
[Firma Unvanı]
[Firma Vergi Dairesi / Vergi No]
[Şirket Yetkilisi Ad ve Soyadı]
[Kaşe ve imza]
Plaka veya şasi no (elle yapılan ekleme veya düzeltmeler kabul edilmeyecektir )
1.
2.
3.
Ek: Şirket imza sirküleri veya noter onaylı sureti (Geçerlilik tarihi içinde olmalıdır)

0 yorum:

Yorum Gönder